အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ၏ ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့ညီလာခံနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အသိပေးထုတ်ပြန်ချက်