အမေရိကန်နှင့် အိန္ဒိယ အစိုးရနှစ်ရပ်တို့ ပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အပေါ် ကြိုဆိုကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်