အမျိုးသားညီညွတ်​ရေးအတိုင်ပင်ခံ​ကောင်စီ (NUCC)၏ ဖွဲ့စည်းမှု၊ လုပ်ငန်း​ဆောင်ရွက်မှုတို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် ထုတ်ပြန်ချက်