အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ အတုအ​ယောင်ငြိမ်းချမ်း​ရေးဖိတ်​ခေါ်မှုအ​ပေါ် သ​ဘောထားထုတ်ပြန်ချက်