(အိတ်ဖွင့်ပေးစာ) အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ (NUCC) မှ အာဆီယံ (ASEAN) သို့ ပေးပို့သည့် တိုက်တွန်းချက်