မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် ရုရှားနိုင်ငံ၏ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နေမှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်